Reklamy telewizyjne nadal emitowane są za głośno, bo stacje nie respektują przepisów – twierdzi rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz, prosząc Jana Dworaka, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, o wyjaśnienia.

Niekończąca się historia

Do biura rzecznika od lat wpływają pisma od telewidzów, którzy skarżą się, że nadawcy zwiększają natężenie dźwięku w czasie emisji bloków reklamowych. RPO wskazuje, że ten stan rzeczy miało zmienić rozporządzenie z 30 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży, które nie jest jednak respektowane.