Odmawiając wszczęcia postępowania, organy administracyjne nie mogą jednocześnie zajmować merytorycznego stanowiska w sprawie – przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Mieszkańcy osiedla domów jednorodzinnych w Poznaniu zwrócili się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w celu likwidacji bezprawnie funkcjonującego boiska do gry w koszykówkę. Znajdowało się ono na terenie osiedla, w ogrodzie należącym do jednego z mieszkańców.
PINB odmówił. Powołał się na kontrolę, podczas której ustalono, że boisko to w rzeczywistości mata imitująca kostkę chodnikową, przy której znajduje się kosz do gry, niezwiązany trwale z gruntem. Zgodnie więc z prawem budowlanym (t.j. Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) jest to obiekt małej architektury służący codziennej rekreacji, który nie wymaga pozwolenia na budowę ani nawet zgłoszenia.