Grzegorz Wałejko - zajmujący się w Ministerstwie Sprawiedliwości kwestiami sądownictwa - został w poniedziałek odwołany z funkcji wiceministra. Nowym wiceministrem, jak poinformował resort, zostanie dotychczasowy szef departamentu sądów - Wojciech Hajduk.

"Pismo dotyczące odwołania wiceministra Wałejki, które na ręce premiera złożył minister Jarosław Gowin, datowane jest na 24 lipca" - powiedziała PAP asystentka ministra sprawiedliwości Agnieszka Pelc.

Sędzia Hajduk, który zastąpi na stanowisku Wałejkę, dotychczas był w MS dyrektorem Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości. "Nowy wiceminister będzie miał taki sam zakres obowiązków, jak wiceminister Wałejko" - zaznaczyła Pelc.

Informację o swoim odwołaniu Wałejko potwierdził w rozmowie z PAP. "Już w czerwcu uzgadnialiśmy z ministrem Gowinem moje odejście; uzgodniliśmy, że czas, aby już ktoś inny zajął się tymi sprawami, które ja prowadziłem. To jest decyzja naturalna w sytuacji, gdy mieliśmy nieco inne poglądy na niektóre kwestie" - powiedział.

Wiceminister nadzorował w MS sprawy sądów powszechnych, kadr, Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi, Biuro Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Wałejko podkreślił, że jego odejście ze stanowiska nie może być łączone ze sprawą Amber Gold, gdyż kwestia zaprzestania pełnienia przez niego funkcji wiceministra sprawiedliwości rozstrzygała się w czerwcu i lipcu.

O zatwierdzeniu przez premiera Donalda Tuska wniosku o odwołanie Wałejki poinformowała TVN24.

Wałejko (rocznik 1962) jest sędzią Sądu Okręgowego w Lublinie. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1990-1997 asesor sądowy, a następnie sędzia Sądu Rejonowego w Lubartowie. Od 1997 r. sędzia Sądu Wojewódzkiego, a następnie Sądu Okręgowego w Lublinie, specjalizujący się w sprawach cywilnych.

W 2003 r. był delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego. Od 2004 r. - wykładowca na aplikacji sądowej w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie z zakresu prawa europejskiego i obrotu międzynarodowego oraz z zakresu postępowania egzekucyjnego. W latach 2009-2010 wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury z zakresu obrotu międzynarodowego.

Od 2008 r. był delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych. Funkcję wiceministra objął w marcu ubiegłego roku, zastępując na stanowisku Jacka Czaję.