W dniu 31 sierpnia do Sądu Okręgowego w Gdańsku trafił pozew zbiorowy klientów Amber Gold. W imieniu ponad 700 poszkodowanych złożyła go Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy. Suma zgłoszonych roszczeń sięga ponad 41 mln złotych.

Poszkodowani członkowie grupy żądają zwrotu należnych kwot z tytułu lokat zawartych ze spółką Amber Gold. Domagają się też zwrotu całości kwot wynikających z umów także w tych przypadkach, w których sami zerwali lokaty. Wraz z pozwem złożony został również wniosek o zabezpieczenie powództwa, w którym wskazano sposoby zabezpieczenia na majątku spółki.

Roszczenia poszczególnych osób, które przystąpiły do grupy, wynoszą od kilku do kilkuset tysięcy. Ustawa o pozwach zbiorowych wymaga, by zostały one ujednolicone, tj. każdy członek grupy powinien żądać zapłaty przez pozwanego takiej samej kwoty pieniężnej. Jeżeli niemożliwe jest ujednolicenie wszystkich roszczeń, należy dokonać tego co najmniej w dwuosobowych podgrupach. Tak też się stało w tym przypadku. Poszkodowanych podzieliliśmy na ponad 100 podgrup, by w możliwie najpełniejszy sposób zrekompensować poniesione szkody. – wyjaśnia mecenas Paweł Borowski, szef departamentu prawa procesowego w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, pełnomocnik poszkodowanych.

Reklama

W ciągu zaledwie dwóch tygodni do Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy zgłosiły się ponad 3 tysiące osób. Wszyscy, którzy do 29 sierpnia 2012 roku przesłali wymagane dokumenty, objęci zostali sporządzonym przez Kancelarię pozwem grupowym. Poszkodowani, którzy dotychczas nie dołączyli do grupy, nadal będą mogli tego dokonać. Ostateczny termin możliwości przystąpienia do pozwu grupowego zostanie ogłoszony przez sąd, w ślad za postanowieniem o przyjęciu sprawy do rozpoznania w trybie postępowania grupowego – dodaje mec. Paweł Borowski.

Pozew zbiorowy przeciwko Amber Gold jest jednym z największych tego typu pozwów od czasu powstania możliwości dochodzenia roszczeń w tym trybie. Obecne przepisy dają możliwość skuteczniejszego dochodzenia odszkodowań, a samo postępowanie jest tańsze i mniej skomplikowane dla poszczególnych osób. W Polsce instytucja pozwów zbiorowych istnieje na mocy Ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, która weszła w życie 19 lipca 2010 r. Dwa lata wystarczyły, by ten sposób dochodzenia roszczeń zyskał na popularności. Pomaga w odzyskiwaniu odszkodowań bardzo wielu grupom, w tym poszkodowanym przez instytucje finansowe. – Spodziewamy się, że pozew zbiorowy przeciwko Amber Gold może dać zielone światło poszkodowanym przez podobne instytucje parabankowe, i że zaczną oni coraz częściej dochodzić swoich praw właśnie w drodze postępowania grupowego – twierdzi mecenas Borowski.