Weszły w życie nowe przepisy Unii Europejskiej ograniczające trudności prawne, w sytuacji gdy umiera członek rodziny posiadający majątek w innym kraju Unii Europejskiej.

3 lata na dostosowanie przepisów

Nowe rozporządzenie mające zastosowanie w postępowaniu spadkowym o wymiarze transgranicznym, zaproponowane przez Komisję Europejską i formalnie przyjęte przez państwa członkowskie UE w ostatnim miesiącu (IP/12/576), uprości formalności prawne, z którymi muszą sobie radzić obywatele europejscy w przypadku testamentu lub sprawy spadkowej o charakterze międzynarodowym.

Przepisy zagwarantują pewność prawną szacunkowej liczbie 450 000 europejskich rodzin mających do czynienia każdego roku ze sprawami spadkowymi o charakterze międzynarodowym.

Biorąc pod uwagę fakt, że 12,3 mln obywateli UE zamieszkuje na stałe w innym kraju UE, przepisy te zainteresują prawdopodobnie znacznie więcej osób.

Państwa członkowskie mają trzy lata na dostosowanie przepisów krajowych, tak aby nowe przepisy unijne stały się skuteczne

„Po ułatwieniach dla par uczestniczących w postępowaniu rozwodowym o wymiarze transgranicznym podjęliśmy działania na rzecz podobnych ułatwień dla rodzin, które muszą sobie radzić z aspektami prawnymi straty bliskiej osoby”, powiedziała Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, wiceprzewodnicząca Komisji.

„Odrębne przepisy w sprawie dziedziczenia w poszczególnych krajach UE doprowadzały do powstania bardzo skomplikowanej i złożonej sytuacji prawnej. Niniejsze przepisy upraszczają postępowanie i wprowadzają pewność prawną, z której skorzystają obywatele.

Dzięki obowiązywaniu tego rozporządzenia UE łatwiej będzie określić, które prawo należy zastosować w danej sprawie. To jeden z przykładów działań Unii Europejskiej służących rozwiązywaniu trudności prawnych w sprawach dnia codziennego oraz umożliwiających ponoszenie niższych wydatków przez Europejczyków.”

Co ułatwią nowe przepisy

Dzięki nowym przepisom znacznie prościej jest rozstrzygać sprawy spadkowe o wymiarze międzynarodowym poprzez jednolite kryterium określania tak właściwości organów, jak i prawa mającego zastosowania w sprawach o wymiarze transgranicznym: kryterium tym będzie miejsce zwykłego pobytu osoby zmarłej.

Tworzą one również możliwość zaplanowania spraw spadkowych z wyprzedzeniem, z pełnym zaufaniem do obowiązujących przepisów.

W przepisach przewidziano również europejski certyfikat spadkowy, który umożliwi potwierdzenie statusu spadkobiercy lub zarządcy spadku bez dodatkowych formalności na terenie całej Unii.

Będzie to znaczny postęp w porównaniu z obecną sytuacją, w której obywatele napotykają niekiedy wielkie trudności w wykonywaniu swoich praw.
W konsekwencji postępowanie stanie się szybsze i tańsze, a zainteresowane osoby nie stracą tyle czasu i pieniędzy na opłaty prawne.