TK rozpatrzy pytania prawne dwóch polskich sądów.

Kwestionują one zapisy prawa, uzależniające od zamieszkiwania na obecnym terytorium Polski możliwość ubiegania się o odszkodowanie za takie represje organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości ZSRR w okresie od 1944 r. do końca 1956 r., na obszarze zarówno obecnego państwa polskiego, jak i w granicach sprzed 1939 r.

Według sądów takie zróżnicowanie narusza konstytucyjną zasadę równości obywateli wobec prawa.

Sądy podkreślają, że wielu obywateli polskich represjonowanych przez ZSRR za działalność niepodległościową w okresie II wojny światowej, i bezpośrednio po niej, mieszka dziś na terenach wchodzących w skład Polski przed 1939 r., a obecnie należących do Ukrainy, Białorusi i Litwy, bądź też do innych państw powstałych po rozpadzie ZSRR.