Strona niezadowolona z decyzji sądu pierwszej instancji może ją zaskarżyć, wnosząc apelację. Lepiej samemu pilnować terminów do dokonania tej czynności, bo czasem nawet sąd źle informuje w tej mierze.

Czy trzeba napisać odpowiedź na apelację

Powód przegrał sprawę i postanowił odwoływać się od wyroku. Sąd doręczył mi odpis jego apelacji. Czy muszę sporządzić odpowiedź?

Czy można się domagać zmiany całego wyroku

Obawiam się, że przegram sprawę, która teraz toczy się przed sądem. Wkrótce zapadnie wyrok, więc gdyby był dla mnie niekorzystny, to zaskarżę go. Jak napisać apelację? Czy mogę zażądać uchylenia lub zmiany całego wyroku?

Czy zarzuty muszą dotyczyć błędów sądowych

Uważam, że sąd pierwszej instancji niewłaściwie zastosował przepisy i popełnił błędy przy ustaleniu stanu faktycznego sprawy. Czy mogę te zarzuty podnieść w apelacji?

Czy obecność na rozprawie jest obowiązkowa

Wniosłam apelację i sąd okręgowy wyznaczył termin rozprawy. Zawiadomił o niej jednak tylko mojego pełnomocnika. Czy muszę stawić się w sądzie?

Czy zaskarży się wyrok bez wniosku o uzasadnienie

Po ogłoszeniu wyroku nie domagałam się, aby sąd go uzasadnił. Doszłam jednak potem do wniosku, że orzeczenie jest dla mnie krzywdzące, i teraz chcę wnieść apelację. Czy mogę to zrobić, mimo że nie żądałam uzasadnienia?

Czy można wnieść apelację od razu do sądu drugiej instancji

Brat pomylił się i wniósł apelację od razu do sądu okręgowego, który miał ją rozpoznawać w drugiej instancji. Czy pominięcie sądu, który wydał zaskarżony wyrok, będzie miało wpływ na sposób rozpoznania sprawy?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak apelować od niekorzystnego wyroku i zgłaszać nowe dowody
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.