To, że budowa prowadzona na nieruchomości przyległej toczy się w zgodzie z pozwoleniem, nie wyklucza wcale dochodzenia przez sąsiadów rekompensaty za szkody, jakie ponieśli na skutek prac budowlanych.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jakie przysługują nam prawa, jeśli sąsiad naruszy granice naszej działki

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

Czy można żądać przywrócenia stanu poprzedniego?
Czy hodowla kur w blokowym ogródku zakłóca spokój?
Czy można się bronić przed uciążliwym sąsiadem?
Czy można ustanowić służebność na udziale sąsiada?
Czy pozwolenie na budowę wyklucza roszczenie sąsiad?