Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni przedstawił w poniedziałek komisarz UE Neelie Kroes harmonogram dostosowania polskiego prawa i przepisów audiowizualnych do dyrektyw unijnych.

Komisja Europejska pozwała niedawno Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości UE w dwóch sprawach: za niewdrożenie przepisów o tzw. usługach na żądanie dyrektywy o usługach audiowizualnych oraz przepisów dwóch dyrektyw z nowego unijnego pakietu prawa telekomunikacyjnego (m.in. zmiana operatora w jeden dzień z zachowaniem numeru). W obu sprawach KE zaproponowała dzienną karę dla Polski w wysokości ponad 112 tys. euro liczone od wyroku do czasu wdrożenia przepisów.

O tych sprawach Boni rozmawiał w poniedziałek w Brukseli z komisarz UE ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes. "Umówiliśmy się, że będziemy Komisję tydzień po tygodniu informowali, jak przebiegają te prace (legislacyjne - PAP), żeby KE dokładnie widziała, jaki jest stan ich zaawansowania" - powiedział Boni dziennikarzom po spotkaniu.

"Przedstawiłem plan wdrożenia ustawy Prawo telekomunikacyjne, w której zawarta jest implementacja tych kilku dyrektyw telekomunikacyjnych (...). Myślę, że na początku lipca będzie ona przedmiotem obrad Rady Ministrów i zostanie wysłana do parlamentu i mam nadzieję, że wczesną jesienią, we wrześniu będzie przyjęta przez parlament, co - myślę - spowoduje, że unikniemy kar finansowych" - referował minister.

Dodał, że także jeśli chodzi o przepisy wdrażające dyrektywę audiowizualną w zakresie usług na żądanie, to projekt został wysłany do konsultacji, które powinny zakończyć się w lipcu, i także jesienią projekt powinien trafić do Sejmu.

Projekt KE przewiduje, że audycje udostępniane w ramach VOD (usług audiowizualnych na żądanie) nie mogłyby zawierać treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących ze względu na rasę, niepełnosprawność, płeć, wyznanie lub narodowość. Tak jak inne audycje, również te udostępniane jako VOD objęte byłyby zakazem reklamowania wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, środków odurzających czy gier hazardowych. Dotyczyłoby to także reklam skierowanych bezpośrednio do dzieci.

Boni rozmawiał z Kroes także o wstrzymanych w połowie kwietniach wypłatach funduszy UE dla Polski na projekty elektronicznej administracji (tzw. siódma oś programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). Stało się tak w związku ze śledztwem, jakie prowadzi prokuratura apelacyjna ws. ustawiania za łapówki przetargów na zakup sprzętu i usług teleinformatycznych przez Centrum Projektów Informatycznych w czasie, gdy funkcjonowało ono w ramach b. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

"Myślę, że nasz wysiłek, żeby odzyskać płatności w siódmej osi, z czasem będzie doceniony i te pieniądze zostaną odblokowane" - powiedział Boni. Poinformował, że plan naprawczy dla tych projektów, który powstał pod koniec maja, "został oceniony bardzo wysoko", a jego uzupełnioną o uwagi KE wersję jego resort prześle Komisji w połowie lipca.

"Była komisja przeglądowa przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i realizatorów projektów. Otrzymaliśmy zalecenia, teraz je wypełniamy. Uzupełniony plan będzie przedstawiony KE, zgodnie z harmonogramem, według którego chcielibyśmy, żeby jesienią można było te środki odblokować" - powiedział Boni.

KE życzyła sobie w planie m.in. dodatkowych zasad wzmacniających przejrzystość w regulaminach projektów i zapewnienia odpowiedniej liczby osób do realizacji projektów, a także częstszego monitoringu opóźniających się projektów.

Boni informował wcześniej, że wątpliwości dotyczą siedmiu projektów o łącznej wartości 1,4 mld zł, w tym pięciu prowadzonych przez Centrum Projektów Informatycznych i dwóch projektów zdrowotnych. Wśród nich są: elektroniczny dowód osobisty i elektroniczna baza recept.

Spotkanie ministra Boniego z komisarz Kroes

Minister zaprezentował komisarz Kroes plan naprawczy oraz efekt wspólnych prac komisji przeglądowej przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i realizatorów projektów - zapewniając, że wypełniamy otrzymane zalecenia, a uzupełniony plan będzie przedstawiony KE zgodnie z harmonogramem, według którego chcielibyśmy, żeby jesienią można było odblokować wstrzymane przez KE środki.

Minister nadmienił, że KE życzyła sobie w planie m.in. dodatkowych zasad wzmacniających przejrzystość w regulaminach projektów i zapewnienia odpowiedniej liczby osób do realizacji projektów, a także częstszego monitoringu opóźniających się projektów. Jednocześnie zapewnił, że obecny brak wdrożenia wspomnianych dyrektyw unijnych nie ma wpływu na realizacje projektów unijnych w ramach 7 i 8 osi POIG.

Minister i komisarz poświęcili także uwagę zagadnieniom Narodowego Planu Szerokopasmowego. Minister Boni informując o jego realizacji zaznaczył, że jest to bez wątpienia jeden z priorytetów założeń cyfryzacji w Polsce, a plany dostępu do szybkiego internetu dadzą większe możliwości w realizacji rozwoju społeczno-gospodarczego w wielu regionach kraju, a tym samym zwiększą atrakcyjność i konkurencyjność cyfrową Europy Środkowej.

MAiC podejmuje liczne inicjatywy - od działań legislacyjnych, przez wsparcie samorządowych projektów szerokopasmowych i budowy kompetencji cyfrowych obywateli po tworzenie narzędzi strategicznego planowania rozwoju dostępu do internetu.

Minister zapoznał komisarz Kroes z raportem "Polska 2.0 nowy start dla e-administracji" - informując, że przygotowane w nim założenia są nowym spojrzeniem na administrację i cyfryzację, która na wielu płaszczyznach współpracy daje zupełnie nowe możliwości - przez inne, otwarte, przejrzyste i konsekwentne podejście do realizowanych projektów.

Wśród realizowanych projektów zwiększających dostęp do nowoczesnych technologii cyfrowych, które mają być pomocne współczesnemu społeczeństwu cyfrowemu, minister przestawił program "Cyfrowa szkoła" - jako ten, który ma być m.in. podstawą do ożywienia oświaty i zbliżenia polskiej szkoły do współczesnego świata cyfrowego młodszych pokoleń.

Konstruktywne podejście do zagadnień dot. projektów realizowanych i koordynowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji sprawiły, że rozmowa odbyła się w bardzo dobrym klimacie.