Celem noweli przygotowanej przez MS wspólnie z komisją kodyfikacyjną prawa karnego jest usprawnienie i przyspieszenie postępowań sądowych, a także podwyższenie jakości orzekania w sprawach karnych.

Projekt zakłada także wiele propozycji, które przyniosą oszczędności, choćby ograniczenie katalogu spraw, w których dopuszczalne jest stosowanie tymczasowego aresztowania czy zamiana na wykroczenie kierowania rowerem pod wpływem alkoholu, za co dzisiaj wiele osób trafia do więzienia. 

W projekcie są też rozwiązania umożliwiające zmniejszenie kosztów postępowań karnych.

Jednym z nich jest podniesienie z 250 zł do 1000 zł granicy między przestępstwem a wykroczeniem odnośnie do kradzieży.

Dzięki temu za kradzież mienia o wartości poniżej 1000 zł będzie można karać za pomocą uproszczonych i tańszych procedur w sprawach o wykroczenia.