W zorganizowanej już po raz szósty akcji bezpłatnych porad adwokackich 777 adwokatów i aplikantów udzieliło bezpłatnie około 8 tysięcy porad. W tym roku udzielali porad 19 maja, w dniu święta swojego patrona, św. Iwo Helory.
Prawnicy stwierdzają, że najczęściej z pomocy korzystały osoby starsze i samotne matki. Najpopularniejsze wątpliwości dotyczyły spraw spadkowych, rodzinnych, majątkowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Pytano także o prawo budowlane i podatkowe, a nawet o możliwość rehabilitacji za internowanie podczas stanu wojennego.
Koordynatorka akcji adwokat Monika Strus-Wołos zauważa, że do kancelarii i siedzib rad okręgowych zgłaszały się osoby, które już otrzymały informację w biurze porad prawnych, ale chciały ją zweryfikować u adwokatów.
– To najlepszy dowód, że w społeczeństwie utrwala się świadomość, że adwokat to dobra marka, gwarantująca najwyższą jakość usług – komentuje adwokat.
Organizatorzy akcji zauważają, że niegasnące zainteresowanie społeczeństwa wskazuje na potrzebę pilnego wprowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej z urzędu na etapie przedsądowym.
Adwokat Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, przypomniał, że już na kilka miesięcy przed wydarzeniem o termin akcji dopytują zarówno adwokaci, którzy chcą udzielać porad, jak i osoby chcące z nich skorzystać.
– Świadczy to o tym, że Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich na stałe wpisał się w świadomość społeczną – mówił mecenas Zwara.