Kolejne zmiany ustawy o ustroju sądów powszechnych przyprawiają o bólu głowy nawet wytrawnych prawników. Ustawa ustrojowa zmienia się tak często i czasem w tak sprzecznych kierunkach, że sam już nie wiem, czego jeszcze mogę się spodziewać po radosnej twórczości ustawodawcy - mówi Waldemar Żurek.
Efektem takich właśnie zmian w prawie było ostatnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które zapadło 8 maja 2012 r. Trybunał rozpoznawał wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący likwidacji awansów poziomych sędziów sądów powszechnych i prokuratorów. Skarga została wniesiona jeszcze przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego i podtrzymana przez obecnego prezydenta Pana Bronisława Komorowskiego.
Prezydent podnosił w skardze, że ustawa z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw osłabia prestiż sędziów przez pozbawienie ich z mocy prawa stanowisk sędziowskich uzyskanych w wyniku powołania.
Zarzucił pogorszenie statusu zawodowego sędziów oraz doprowadzenie do całkowitej deprecjacji aktów powołań oraz zwrócił uwagę, że kwestionowany akt godził w dyspozycję art. 180 ust. 2 konstytucji regulującą zasadę nieprzenaszalności sędziów.
W ocenie prezydenta nowelizacja naruszyła także prawa nabyte przez sędziów i prokuratorów, które wynikały z faktu otrzymania awansu poziomego.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Awanse poziome od początku były dyskusyjne\
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.
- Jakie są opinie środowiska prawniczego na temat awansów poziomych?
- Dobre i złe strony
- Jaka jest opinia TK w sprawie awansów poziomych?

Waldemar Żurek, członek Krajowej Rady Sądownictwa