Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie kary finansowej na cztery kraje członkowskie, w tym Polskę, w związku z niewdrożeniem unijnych przepisów dotyczących odpadów.
Termin minął w grudniu 2010 r. Oprócz Polski sankcje mogą dotyczyć Bułgarii, Słowacji i Węgier. Chodzi o dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów.
– O obowiązku wdrożenia tej dyrektywy do końca 2010 r. Polska wiedziała już od 2008 r. Kolejny krok należy do TS.
Jeśli Trybunał wyda wyrok przeciwko Polsce, Komisja nałoży karę dobową za każdy dzień, począwszy od dnia wyroku aż do zakończenia transpozycji dyrektywy – mówi Joe Hennon, rzecznik prasowy KE ds. środowiska.
Kara może wynosić ponad 67 tys. euro dziennie.
Komisja poinformowała, że 27 stycznia 2011 r. przesłała wezwanie do usunięcia uchybień. Według badań Polska jest na przedostatnim miejscu we wdrażaniu prawa unijnego.
Komisja prowadzi obecnie przeciwko Polsce 42 postępowania w sprawie braku implementacji i 48 w sprawie niewłaściwego wdrożenia prawa UE.