Znikną listy z blaszką, które jeszcze dziś dostarczają do odbiorców firmy pocztowe, usiłujące walczyć na rynku przesyłek z monopolistą, jakim jest Poczta Polska. Wynika to z projektu nowej ustawy – Prawo pocztowe, przygotowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Zmiany te mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku.
Dziś Poczta Polska ma ustawową wyłączność na dostarczanie listów, które ważą mniej niż 50 gramów. To ograniczenie jest obchodzone przez firmy, które na kopertach naklejają blaszki dociążające przesyłkę do ustawowego limitu. Zgodnie ze zmianami rynek usług pocztowych zostanie zliberalizowany i takie praktyki nie będą już miały miejsca.
Operatorzy, którzy zamierzają zajmować się dostarczaniem przesyłek listowych, będą musieli odpowiednio oznakować swoje nadawcze skrzynki pocztowe. Chodzi o to, by klient mógł je odróżnić.
Projekt przewiduje, że prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) w drodze konkursu wskaże operatora wyznaczonego, czyli firmę, która ma zagwarantować społeczeństwu dostępności usług powszechnych (najbardziej popularnych i potrzebnych).
Będzie on wybierany raz na 10 lat. Operator wyznaczony ma jednak zapewnić innym uczestnikom rynku dostęp do infrastruktury pocztowej.
Chodzi tu o umożliwienie korzystania ze skrytek pocztowych, systemu kodów pocztowych identyfikujących obszary doręczeń czy skrzynek oddawczych – tych, z których wielu adresatów np. w bloku wielorodzinnym wyjmuje korespondencję. To istotne, gdyż do niektórych można wrzucić list, tylko posiadając kluczyk.
– To jeszcze za mało. Powinien być też zapewniony dostęp do placówek pocztowych i do składów sortujących – komentuje Rafał Brzoska, prezes firmy InPost.
Jednak za dostęp do takiej infrastruktury operator wyznaczony będzie mógł pobierać opłaty. Czy to nie uderzy w konkurencję?
– Nie wydaje mi się. Projekt ustawy zawiera regulacje, które pozwalają wyeliminować takie próby – zapewnia Artur Koziołek, rzecznik Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Okazuje się, że takim zakusom ma też przeciwdziałać UKE. Prezes urzędu będzie miał wgląd w regulamin i cennik dostępu do infrastruktury, zanim zacznie on obowiązywać, i będzie mógł wnieść do niego sprzeciw.
Rafał Brzoska wskazuje jednak, że stawki za dostęp do infrastruktury powinny wynikać z benchmarku rynkowego (najlepszego wzorca). Tłumaczy, że jeżeli operatorem wyznaczonym będzie Poczta Polska, która jest nieefektywna i kosztowna, to opłaty ustalane w oparciu o jej działalność będą ekstremalnie wysokie.
Na początku przez trzy lata to Poczta Polska będzie operatorem wyznaczonym, i to bez przeprowadzania konkursu, a z mocy ustawy.

Etap legislacyjny
Projekt