Gdy ofiarą gwałtu jest nieletni powyżej 15. roku życia, nie może on samodzielnie złożyć wniosku o ściganie sprawcy – wskazuje Marek Michalak, rzecznik praw dziecka.
I apeluje do ministra sprawiedliwości o zintensyfikowanie działań zmierzających do zmiany istniejącego stanu prawnego i ściganie takich przypadków z urzędu.
Rzecznik zwrócił uwagę, że w myśl art. 205 kodeksu karnego przestępstwo zgwałcenia jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego.
Jednak dziecko, które ukończyło 15 lat, nie ma uprawnienia do samodzielnego złożenia takiego wniosku z uwagi na ograniczoną zdolność do działania przed sądem.
Wymagane jest, by wniosek złożył jego przedstawiciel ustawowy. Jeżeli jednak oprawcą jest członek rodziny czy opiekun prawny, istnieje realna obawa, że pozostanie on bezkarny.