Wątpliwości prezes UOKiK wzbudziły postanowienia w regulaminach, m.in. wyłączające odpowiedzialność klubu w przypadku odwołania imprezy sportowej.

Na ich podstawie klub nie jest zobowiązany do zwracania kibicom posiadającym karnety pieniędzy za niewykorzystaną imprezę w sytuacji zamknięcia stadionu z powodu np. decyzji organów administracyjnych.

Ponadto klub wyłącza swoją odpowiedzialność również w przypadku zmiany terminów meczów.

Z treści regulaminu wynika wręcz, że klub może w sposób dowolny zmieniać terminy organizowanych na swoim stadionie imprez, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Prowadzone od lutego postępowanie wykaże, czy Legia w swoich regulaminach stosowała postanowienia wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. 

W przypadku stwierdzenia praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów prezes UOKiK może nakazać ich zaprzestanie i nałożyć karę do 10 proc. zeszłorocznego przychodu.