Polscy sędziowie składają pozwy do sądów pracy przeciwko skarbowi państwa, protestując przeciwko zamrożeniu waloryzacji ich pensji - informuje "Gazeta Polska codziennie".

Ustawa o ustroju sądów powszechnych gwarantuje sędziom coroczną waloryzację ich wynagrodzeń.

Tymczasem w ustawie okołobudżetowej na 2012 r. zamrożono pensje sędziów.

Uznali to oni za złamanie konstytucji i zdecydowali się składać pozwy do sądów pracy, domagając się wypłaty 300 zł za każdy przepracowany miesiąc.

Akcja dopiero się rozwija - czytamy w "Gazecie Polskiej codziennie".

Również w tej sprawie pierwszy prezes Sądu Najwyższego złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego.