Oświadczenie o takiej wymowie podjęło prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

Podkreślono w nim, że czyny tych osób podających się za prawników w sposób rażący naruszają fundamentalne zasady etyczne.

Samorząd adwokacki od poniedziałku rozpoczął akcję udzielania bezpłatnych porad prawnych dla wszystkich poszkodowanych w katastrofie i ich rodzin.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach przyjmuje zgłoszenia pod numerem telefonu (32) 25 98 250 bądź e-mailowo: dziekan@adwokatura.katowice.pl 

W Częstochowie do pomocy poszkodowanym zostali wyznaczeni adwokaci: Wojciech Mądrzycki, Andrzej Migalski i Witold Pospiech.

Akcja jest realizowana pro bono i nie wiąże się z jakąkolwiek odpłatnością lub podpisywaniem umów.