W Ministerstwie Gospodarki prowadzone są obecnie prace nad projektem założeń do ustawy – Prawo o miarach.
Projekt znajduje się na etapie uzgodnień wewnętrznych i w najbliższym czasie zostanie przekazany do konsultacji społecznych i międzyresortowych.
W ramach prac prowadzone są liczne studia i analizy, w tym również dotyczące struktury administracji miar.
Przedmiotem założeń nie jest jednak kwestia siedzib i obszaru działania terenowych organów administracji miar – podkreśla w krótkim komunikacie MG.
Zapewnia w nim, że wszelkie decyzje dotyczące organizacji terenowej administracji miar podejmowane będą w najściślejszej konsultacji i z uwzględnieniem wszelkich wniosków samej administracji miar oraz jej klientów.