Szef MAC Michał Boni przedstawił plan współpracy z samorządami. Jego resort chce być rzecznikiem samorządów w rządzie, jeśli te będą wspierały reformy. Zapowiedział też regularne spotkania strony rządowej i samorządowej oraz debatę na temat obszarów metropolitalnych.

Boni przedstawił priorytety swego resortu dotyczące samorządów podczas środowego posiedzenia komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Minister zadeklarował, że MAC chce być rzecznikiem strony samorządowej w rządzie. "Jednak musi się to dziać we wzajemnej równowadze, to znaczy oczekujemy, że samorząd będzie rzecznikiem reform w kraju" - zaznaczył. Jak dodał, rząd chce tak planować reformy, by były realistyczne pod kątem możliwości finansowych budżetu państwa i jednostek samorządu.

Zaproponował też, by poza posiedzeniami KWRiST systematycznie, co kwartał odbywały się spotkania korporacji samorządowych i przedstawicieli rządu dotyczące spraw bieżących.

Szef MAC zapowiedział, że ministerstwo przygotuje zieloną księgę w sprawie debaty metropolitalnej, która będzie punktem wyjścia do dalszej dyskusji na ten temat. Jak mówił, resort zamierza przeprowadzić debatę i wypracować rozwiązania ustrojowe dotyczące obszarów metropolitalnych.

"Nie da się w XXI wieku mówić o rozwoju kraju bez metropolii. Chcę jednak od razu powiedzieć, że nie oznacza to, że będziemy działać na rzecz rozwoju metropolii, a nie będziemy działać na rzecz rozwoju innych obszarów" - podkreślił minister.

Boni poinformował, że MAC razem z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego zamierza też podjąć działania na rzecz wprowadzenia Krajowej Polityki Miejskiej.

Nad projektem ustawy dotyczącej metropolii pracował rząd PO-PSL w poprzedniej kadencji. Prace utknęły jednak w martwym punkcie ponad trzy lata temu; nie wyszły poza KWRiST. Kością niezgody była m.in. kwestia dotycząca tego, jak liczne obszary mogą być uznane za metropolie. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej przewiduje rządowa Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK).

Zdaniem Boniego konieczna jest debata na temat doskonalenia ustroju terytorialnego państwa

"Oznacza to stawianie pytań dotyczących zwiększenia efektywności realizacji zadań publicznych" - powiedział. Jak dodał, chodzi nie tylko o efektywność opisywaną liczbami, ale przede wszystkim o rzeczywistą satysfakcję obywateli.

"Kiedy mówimy o przeglądzie ustrojowym, trzeba zadać pytania dotyczące racjonalności podziału terytorialnego państwa, ale nie na zasadzie jakiegoś widzimisię ideologicznego, co lubimy, czego nie lubimy, tylko poprzez ocenę skuteczności działań urzędów" - uważa Boni.

Szef MAC zaznaczył, że resort odpowiada za realizację strategii Sprawne Państwo. Tym samym bierze na siebie odpowiedzialność za doskonalenie ustroju terytorialnego. Jak tłumaczył, chodzi m.in. o usprawnienie mechanizmów współpracy między jednostkami samorządu, ocenę skuteczności działań urzędów oraz zwiększenie zachęt do łączenia w większe jednostki samorządowe.

Boni wyraził ponadto przekonanie, że ważnym czynnikiem, który może poprawić efektywność funkcjonowania administracji, jest informatyzacja samorządów i budowanie społeczeństwa informacyjnego. Jak zaznaczył, nie da się tego zrobić bez współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. "Mamy miejsce dla przedstawicieli samorządu w Radzie ds. Informatyzacji" - oświadczył szef MAC.

Przy MAC działa Rada Informatyzacji, która jest organem opiniodawczo-doradczym ministra. W jej skład wchodzą eksperci ze świata nauki, z organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele administracji. Zadaniem Rady jest m.in. opiniowanie projektów ustaw, polskich stanowisk w sprawach dokumentów Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz projektu Planu Informatyzacji Państwa.

Jak powiedział Boni, do 2015 r. w Polsce powstanie 27 tys. kilometrów linii światłowodowych. "One są zaadresowane do samorządów. Nikt sobie tak do końca nie zadał pytania: czy jesteśmy gotowi z projektami, które będą wykorzystywały ten wielki szlak światłowodowy?" - powiedział minister. Jak zaznaczył, kwestią tą chce zająć się jego resort.

Boni zapowiedział też przeprowadzenie audytu usług publicznych wykonywanych za pomocą internetu oraz usprawnienie funkcjonowania Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, czyli tzw. ePUAPu.

Zapowiedział też działania na rzecz zwiększenia swobody finansowej samorządów, co ma pomóc w procesie decentralizacji władzy. "Ale takiej swobody, która będzie w harmonii z celami i zadaniami publicznymi realizowanymi przez państwo" - podkreślił Boni.

Konieczne są zmiany w prawie umożliwiające oszczędności

Dlatego - jak zaznaczył minister - z jednej strony potrzebne jest uelastycznienie wydatków samorządów, ale z drugiej strony konieczne są też zmiany w prawie umożliwiające oszczędności np. na zamówieniach publicznych. "Trzeba przedyskutować nowe źródła dochodów samorządów, ale bez pogorszenia sytuacji budżetowej państwa" - oświadczył.

Zapowiedział również przygotowanie i poprowadzenie pilotażowego programu dotyczącego budżetu partycypacyjnego samorządów. Chodzi o zwiększenie udziału społeczności lokalnej w procesie przygotowywania budżetu.