Ujawnienie korupcji, w której uczestniczą pracownicy przedsiębiorstwa, może mieć fatalne skutki dla jego renomy i wiarygodności. Może też pozbawić podmiot np. możliwości ubiegania się o zamówienia publiczne. Jak można zapobiegać korupcji w firmach?
Michał Gruca, adwokat w kancelarii Schoenherr
Korupcja pracowników
Wyjście na jaw przypadków korupcji z udziałem pracowników przedsiębiorstwa oznacza dla niego wymierne straty.
Mogą one zostać dodatkowo zwielokrotnione w przypadku uznania odpowiedzialności danej firmy stosownie do ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz nałożeniem kary pieniężnej (stosownie do art. 7 ustawy maksymalna wysokość kary to 5 mln zł).
Jak rozwiązać problem?
Sposobem na zminimalizowanie powyższego ryzyka jest wprowadzenie wewnętrznego programu antykorupcyjnego.
Jest to zbiór reguł dostarczających pracownikom czytelnych wskazówek co do sposobu zachowania w sytuacjach zagrożenia korupcyjnego, zawierać zasady postępowania w przypadku zawierania transakcji lub podjęcia współpracy z nowym kontrahentem. Dodatkowo program powinien zawierać wytyczne w zakresie szkolenia pracowników, aktualizacji treści programu oraz przewidywać procedury komunikacji wewnętrznej w przypadku ujawnienia przypadku korupcji.
Na wzór brytyjski..
Informacje co do tego, jak zaprojektować program antykorupcyjny, znaleźć można w publikacji ministerstwa sprawiedliwości Wielkiej Brytanii.
Stanowi ona zbiór wytycznych przeznaczonych dla przedsiębiorców jako zobowiązanych do zapobiegania korupcji, których sprawcami mogą być tzw. osoby powiązane w rozumieniu brytyjskiej ustawy antykorupcyjnej (the BriberyAct 2010).
Co prawda tak brytyjska ustawa antykorupcyjna, jak i wydane na jej gruncie wskazówki mają ograniczone zastosowanie do polskich przedsiębiorców. Tym niemniej należy zdawać sobie sprawę, że wspomniana ustawa obowiązuje polskie podmioty mające bliskie związki gospodarcze z firmami z Wielkiej Brytanii.
W każdym razie wprowadzenie w przedsiębiorstwie programu antykorupcyjnego może okazać się skutecznym sposobem na uniknięcie zagrożeń płynących z korupcji.