Z pomocą w skuteczniejszym zaspokajaniu roszczeń wierzycieli przychodzi internet. Już ponad 1200 obwieszczeń o licytacji nieruchomości znalazło się w bazie ogłoszeń (www.licytacje.komornik.pl) na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.
– Zamieszczanie w internecie obwieszczeń o licytacji zapewnia przede wszystkim dotarcie do szerszego grona potencjalnych zainteresowanych określonymi nieruchomościami. To daje większą szansę na sprzedaż, uzyskanie jak najwyższej ceny i zaspokojenie roszczeń wierzyciela – mówi Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Nie tylko grunty

Obowiązek zamieszczania ogłoszeń o planowanych licytacjach komornicy mają od 6 stycznia 2012 r. Muszą to zrobić na co najmniej dwa tygodnie przed terminem licytacji, bez względu na to, czy będzie to pierwsza czy druga próba sprzedaży mieszkania, domu lub działki. Natomiast w obecnym stanie prawnym zamieszczenie na portalu informacji o licytacji rzeczy ruchomych wciąż jeszcze zależy od dobrej woli komornika.
Takie zmiany w art. 955 par. 1 k.p.c. wprowadziła ustawa z 28 kwietnia 2011 r. nowelizująca kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 138, poz. 807). Komornicy oceniają, że ogłaszanie w internecie licytacji nieruchomości to korzystne rozwiązanie. Oprócz tego obwieszczenie takie publikują także w tradycyjny sposób: w budynku sądu, lokalu gminy oraz w lokalnym dzienniku.
Do obwieszczeń zamieszczanych w portalu zainteresowani mają bezpłatny dostęp, a informacje o licytacjach przesyłane są automatycznie z kancelarii komorniczych. W serwisie dostępny jest też system powiadamiania o nowych licytacjach określonych przedmiotów i lokalizacji, które interesują nabywcę.
– Zainteresowanie portalem jest duże – mówi Rafał Fronczek.

Kolejny etap: e-licytacje

Następnym etapem wykorzystania internetu na potrzeby egzekucji długów będzie możliwość prowadzenia e-licytacji. Taki tryb przewiduje projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Komornicy chcieliby, by w przyszłości dotyczyło to także domów, mieszkań i działek: by możliwe było nie tylko ogłaszanie, ale też licytowanie nieruchomości on-line. Uważają, że zapewniłoby to wzrost sprzedaży, jak ma to miejsce w tych krajach UE, gdzie takie rozwiązania zostały już wprowadzone.
– Aby zapewnić bezpieczeństwo obrotu, powinien w takiej e-licytacji uczestniczyć również notariusz, który od razu sporządziłby akt notarialny przeniesienia własności – postuluje prawnik Jacek Stanisławski z Kancelarii Olczyk & Kubicki.
Podstawa prawna
Art. 955 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 138, poz. 807).