Przed urzędem patentowym toczy się walka o uchylenie zezwoleń dotyczących formatu DVD.
Opłaty licencyjne musi uiszczać każda tłocznia płyt DVD. Powodem są patenty, które dotyczą m.in. pliku MPEG2, czyli rozwiązania zapisującego i odtwarzającego obraz w formacie DVD. Dwie polskie firmy postanowiły jednak walczyć z koncernami, które mają w swoich rękach te patenty.
Digi Pres Group i Digirec domagają się przed urzędem patentowym unieważnienia m.in. jednego z patentów Sony. Chodzi o patent PL 181392: „Sposób i urządzenie kodujące obraz filmowy”. Próbują wykazać, że chronione rozwiązanie nie jest wynalazkiem technicznym, a jedynie oprogramowaniem. Jeżeli im się uda, to tłocznie płyt w Polsce zostaną zwolnione z konieczności wnoszenia części opłat licencyjnych.