Już po raz ósmy „Dziennik Gazeta Prawna” przygotowuje ranking kancelarii prawnych.
Kancelarie zainteresowane udziałem w rankingu zapraszamy do składania zgłoszeń drogą e-mailową, na adresy: ranking.kancelarii@infor.pl lub lidia.obrebowska@infor.pl. Zgłoszenia przyjmujemy w terminie od 2 stycznia 2012 roku do 31 stycznia 2012 roku. W odpowiedzi na zgłoszenie kancelarie otrzymają ankietę wraz z regulaminem rankingu. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wzięcie udziału w rankingu. W przypadku gdy redakcja DGP nie otrzyma wypełnionej ankiety we wskazanym terminie, kancelaria otrzyma 0 punktów i zostanie sklasyfikowana na ostatnim miejscu.
Wypełnione ankiety należy odesłać na adres: ranking.kancelarii@infor.pl lub lidia.obrebowska@infor.pl najpóźniej do 20 lutego 2012 roku. Ankiety przesłane po tej dacie nie będą przyjmowane.
W razie dodatkowych pytań należy kontaktować się e-mailowo z Małgorzatą Kryszkiewicz, zastępcą kierownika działu prawo, pod adresem malgorzata.kryszkiewicz@infor.pl.