42 osoby podpisały w piątek deklarację przystąpienia do Społecznego Komitetu Obrony Sądu Rejonowego w Płońsku, który - według planów resortu sprawiedliwości - ma być przekształcony w filię Sądu Rejonowego w Ciechanowie.

Wśród sygnatariuszy znaleźli się m.in. samorządowcy, działacze społeczni i dziennikarze.

Powołujący Komitet podpisali się pod listem otwartym do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, w którym apelują "o zaniechanie wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych w sądownictwie powszechnym, na mocy których ma zostać zlikwidowany Sąd Rejonowy w Płońsku".

Inicjatorem utworzenia Społecznego Komitetu Obrony Sądu Rejonowego w Płońsku jest przewodniczący rady tamtejszego powiatu Artur Czapliński. "Ten komitet tworzą osoby bez podziału na kategorie polityczne i lokalne, w tym samorządowcy szczebla gminnego i powiatowego. Chcielibyśmy zaprosić do nas ministra Gowina, żeby z nami porozmawiał, by wspólnie zastanowić się na możliwymi rozwiązaniami" - powiedział PAP Czapliński.

Wśród przystępujących do Komitetu znaleźli się m.in. burmistrz Płońska oraz starosta płoński, wiceprzewodniczący rady powiatu płońskiego, burmistrz Raciąża, szef rady NSZZ Solidarność w Płońsku, starszy cechu rzemiosł różnych w Płońsku, prezes Płońskiej Izby Gospodarczej oraz Prokurator Rejonowy w Płońsku. W gronie tym znaleźli się też wójtowie gmin Sochocin, Joniec, Załuski, Nowe Miasto i Dzierzążnia.

Argumenty protestujących

W liście do Gowina sygnatariusze podkreślili, że zapowiedziana reforma w sądownictwie jest bardzo negatywnie odbierana przez społeczność lokalną. "Nasi mieszkańcy z głębokim oburzeniem podkreślają, że przyjęte przez ministra sprawiedliwości rozwiązania nie mają nic wspólnego z realizacją idei "urząd bliżej obywatela". Godzą także w interesy i dobro mieszkańców miasta Płońska i powiatu płońskiego oraz obniżają zaufanie obywateli do trzeciej władzy i generalnie do państwa polskiego" - napisali.

Według nich za utrzymaniem sądu, który jest właściwy miejscowo dla większości spraw z powiatu płońskiego, gdzie mieszka blisko 90 tys. osób, przemawia m.in. potencjał kadrowy i gospodarczy powiatu płońskiego, położenie geograficzne Płońska i łatwa dostępność komunikacyjna związana ze zbiegiem dróg krajowych.

Sygnatariusze listu do ministra Gowina przypomnieli, że płoński sąd w 2009 r. przeprowadził się do nowo wybudowanego kosztem 18 mln zł budynku, a wskaźniki sprawności postępowania sądowego w tej placówce "są bardzo wysokie i przekraczają znacznie średnią ogólnokrajową".

Potwierdził to w rozmowie z PAP prezes płońskiego sądu Andrzej Szymański. Poinformował, że opinia sędziów pracujących w płońskim sądzie - jest ich 11 - na temat planów likwidacji tej placówki oraz powołania filii sądu w Ciechanowie jest negatywna i została już wcześniej przekazana do płockiego Sądu Okręgowego jako jednostki nadrzędnej. Pytany o Społeczny Komitet Obrony Sądu Rejonowego w Płońsku, Szymański powiedział, że "popiera każdą inicjatywę, która może pomóc w utrzymaniu sądu".

Szymański zwrócił uwagę, że obciążenie sprawami sądów rejonowych w Płońsku i Ciechanowie jest podobne. "Powiedziałbym nawet, że sędziowie w Płońsku są bardziej obciążeni niż w Ciechanowie. Średnio miesięcznie załatwiamy spraw więcej, chociaż jest nas mniej" - zaznaczył Szymański. Według niego, w 2011 r. do płońskiego sądu wpłynęło 23 tysiące 860 spraw, co oznacza, że średnio na jednego sędziego orzecznika przypadło ich 2 tysiące 169.

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości zakłada, że zniesione zostałyby sądy rejonowe, w których pracuje do 14 sędziów. W miejsce najmniejszych sądów miałyby powstać wydziały zamiejscowe większych sądów rejonowych. Rozporządzenie miałoby wejść w życie 1 lipca. Według resortu, zmiany te doprowadzą do lepszej organizacji pracy w sądownictwie oraz przyniosą oszczędności finansowe.