W Polsce kluczową rolę w przekazywaniu informacji organom ścigania innych państw członkowskich będzie odgrywać Komenda Główna Policji, gdzie powstanie tzw. punkt kontaktowy. To on będzie koordynować przepływ informacji. Punkt kontaktowy przyjmie napływające z państw członkowskich wnioski o udzielenie informacji lub sam podobne prośby wystosuje do państw europejskich. Będzie on także odpowiedzialny za wysyłanie odpowiedzi krajom, które wystąpią z pytaniem. Punkt kontaktowy będzie miał bezpośredni dostęp do takich zbiorów danych, jak np. rejestr PESEL, centralna ewidencja pojazdów, centralna ewidencja kierowców czy Krajowy Rejestr Karny.

Jak uspokaja MSWiA, które jest autorem projektu – organy ścigania innych państw nie będą miały bezpośredniego dostępu do danych obywateli polskich. Będą jedynie mogły wystąpić – za pośrednictwem KGP – z konkretnym zapytaniem, np. o to, czy dana osoba prowadzi w Polsce działalność gospodarczą.

Podstawa prawna

Ustawa z 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2011 r. nr 230, poz. 1371).

Etap legislacyjny: Wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r.