Zgodnie z nimi radiostacje będą musiały zadbać, by 33 proc. miesięcznego czasu nadawania zapełnić piosenkami w języku polskim. Co więcej, 40 proc. z tej puli rozgłośnie będą musiały emitować między godziną 5 rano a 24. Dotąd zdarzało się, że wymóg propagowania rodzimych produkcji wypełniały nocą. Z roku na rok odsetek ten ma rosnąć. Obowiązki narzucone na media budzą jednak kontrowersje.

– To zbyt daleko idąca ingerencja ustawodawcy w charakter stacji – komentuje Adam Czerwiński, dyrektor muzyczny radia RMF FM. Dodaje, że o tym, jakie utwory powinny być puszczane w radiu, w pierwszej kolejności powinni decydować słuchacze.

Podstawa prawna

Ustawa z 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 85, poz. 459).

Etap legislacyjny: Wchodzi w życie