W internecie będą publikowane także dzienniki urzędowe ministerstw i urzędów centralnych, a także wojewódzkie dzienniki urzędowe. Elektroniczne przepisy zostaną opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

– Publikacja aktu normatywnego ma służyć temu, aby każdy mógł się zapoznać z jego treścią, a dostęp do bazy internetowej będzie łatwiejszy i mniej kosztowny, zarówno dla instytucji państwowych, jak i obywateli – ocenia zmianę prof. Marek Chmaj, konstytucjonalista ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Przepisy określają, że Rządowe Centrum Legislacji ma przechowywać po jednym egzemplarzu Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w formie wydruków. W ten sposób będzie istniała możliwość poświadczenia, że elektroniczna ustawa jest autentyczna. Ponadto po jednym egzemplarzu drukowanym każdego z tych dzienników ma otrzymywać prezydent, marszałek Sejmu oraz Biblioteka Narodowa.

Nowelizacja wymaga, by marszałek Sejmu publikował raz do roku ujednolicony tekst ustawy, w której zaszły zmiany.

– Dziś wiele osób korzysta z komercyjnych i drogich baz danych, w których są ujednolicone teksty ustaw, bo na stronach sejmowych trudno jest się z nimi zapoznać – mówi prof. Marek Chmaj.

Podstawa prawna

Ustawa z 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 117, poz. 676).

Etap legislacyjny: Wchodzi w życie