Zdaniem RPO przepisy, które dotyczą egzaminowania osób niepełnosprawnych, budzą wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej zasady równości i urzeczywistnienia sprawiedliwości społecznej.

RPO uważa, że trudności w przystosowaniu pojazdów do egzaminów nie mogą uzasadniać przerzucenia na osoby niepełnosprawne ciężaru zorganizowania w tym zakresie państwowego egzaminu.