Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" apeluje do prezydenta Bronisława Komorowskiego o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy okołobudżetowej. Zdaniem stowarzyszenia regulacje dotyczące wynagrodzeń sędziowskich są sprzeczne z ustawą zasadniczą.

"Stowarzyszenie wyraża nadzieję, że prezydent RP jako strażnik konstytucji podzieli podniesione wątpliwości i skieruje ustawę przed jej podpisaniem do TK" - napisali sędziowie w piśmie do prezydenta, które w piątek udostępnili PAP.

Zgodnie z przyjętymi w grudniu przez parlament przepisami zmieniającymi niektóre ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej zamrożone miałyby być płace sędziów. Tymczasem w 2009 r. uchwalono przepisy przewidujące uzależnianie wynagrodzeń sędziów od ogłaszanego w Monitorze Polskim przez prezesa GUS przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale poprzedniego roku, a nie od kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej.

Według "Iustitii" wejście w życie przepisów okołobudżetowych doprowadzi do naruszenia zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów, zasady państwa prawnego oraz zasady ochrony praw nabytych. "Do chwili uchwalenia ustawy okołobudżetowej sędzia nie miał podstaw do układania swoich spraw przy uwzględnieniu innego poziomu uposażenia (...) sędziowie zostali zaskoczeni projektem i uchwaloną praktycznie w przeddzień Nowego Roku ustawą okołobudżetową" - wskazało stowarzyszenie.

Ponadto, zdaniem sędziów, mimo że rząd nie nadał projektowi ustawy klauzuli pilności, to w toku prac parlamentarnych "doszło do skrócenia nawet terminów przewidzianych dla trybu pilnego, co stanowi obejście przepisów konstytucji". "Sprawę sędziowskich wynagrodzeń potraktowano marginalnie, ignorując całkowicie ustrojowe znaczenie tego czynnika dla funkcjonowania sądownictwa" - zaznaczyło stowarzyszenie.

Ustawa okołobudżetowa zawiera zmiany w przepisach, konieczne do realizacji budżetu państwa w 2012 r. Oprócz kwestii wynagrodzeń ustawa przewiduje m.in. podwyżkę akcyzy na olej napędowy i wyroby tytoniowe oraz likwidację tzw. lokat antybelkowych.

Rozwiązania dotyczące wynagrodzeń sędziów krytykowała także Krajowa Rada Sądownictwa. Zdaniem Rady projektodawca nie przedstawił powodów, dla których zamierza nie dopuścić do ewentualnej waloryzacji wynagrodzeń sędziowskich. Przeciwko zamrożeniu wynagrodzeń wypowiedziało się również Stowarzyszenie Sędziów Themis.