W części powiatów w Polsce centra powiadamiania ratunkowego są w dalszym ciągu tworzone.
Na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Sejmu posłowie będą kontynuowali prace nad zmianą przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw. Przygotowany przez rząd projekt przewiduje, że od początku przyszłego roku wojewoda będzie mógł nadal powierzać Straży Pożarnej, Policji lub jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie zadań centrum powiadamiania ratunkowego. Do zadań takich centrów należy głównie przyjmowanie zgłoszeń z numeru alarmowego 112, a następnie analizowanie i wysyłanie przez dyspozytorów w miejsce zagrożeń odpowiednich służb. Wojewoda ma przekazywać takie zadania na zasadzie porozumienia, które określa prawa i obowiązki stron oraz zasady współfinansowania centrów.
– W części powiatów w Polsce centra powiadamiania ratunkowego są w dalszym ciągu tworzone. Prace nie przebiegają tak ekspresowo, jakbyśmy sobie tego życzyli, z uwagi na duże nakłady finansowe i konieczność rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej – tłumaczy poseł Roman Kaczor.
Wykonywanie zadań przez te podmioty będzie jednak możliwe jedynie do końca 2013 r. i ma dotyczyć terenu, na którym nie funkcjonuje wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego ani centrum powiadamiania ratunkowego. W tym czasie działalność tworzonych centrów będzie stopniowo rozszerzana na ostatnie powiaty.
– Proponowane zmiany są konieczne, bo z końcem grudnia 2011 r. wygasa m.in. podstawa prawna do obsługi zgłoszeń alarmowych przez inne podmioty niż centra powiadamiania ratunkowego – mówi Roman Kaczor i dodaje, że nowe prawo ma zostać uchwalone jeszcze w tym tygodniu.
Etap legislacyjny: Sejm II czytanie