W sytuacji gdy deweloper wybuduje mieszkanie, które ma większą powierzchnię niż ustalona w umowie, nie ma prawa żądać od nabywcy dopłaty.
– Kupowałam mieszkanie na etapie dziury w ziemi. Gdy inwestycja została zrealizowana, okazało się, że lokal jest o 4 mkw. większy, niż zakładał projekt. Deweloper zwrócił się do mnie o dodatkowe pieniądze – opowiada czytelniczka.
– W takiej sytuacji deweloper ma prawo żądać od nabywcy dopłaty tylko wtedy, gdy strony przewidziały w umowie takie rozwiązanie oraz jeśli, w związku z taką sytuacją, nabywcy przyznane zostało uprawnienie do odstąpienia od umowy – wyjaśnia Michał Gruca, adwokat w kancelarii Schoenherr.
Ekspert zauważa, że jeśli prawo odstąpienia nie zostało przyznane, nabywca powinien wystąpić do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu uznania powyższego postanowienia za niedozwolone. Postanowienie umowy zawartej z konsumentem, przewidujące uprawnienie dewelopera do podwyższenia ceny po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi jednoczesnego uprawnienia do odstąpienia od niej, stanowi niedozwolone postanowienie umowne na podstawie art. 3853 pkt 20 kodeksu cywilnego.
Jeśli jednak umowa nic nie mówi na temat możliwości podniesienia ceny mieszkania w sytuacji wybudowania lokalu większego, niż zakładał projekt, to deweloper nie ma prawa żądać dopłaty.
– W takim przypadku zbyt duży metraż należy rozpatrywać w kategoriach wady lokalu. Skoro bowiem nabywca chciał kupić lokal o powierzchni x, to nie można oczekiwać, aby cieszył się, że dostaje lokal o powierzchni x + 2 mkw. – podkreśla mecenas Michał Gruca.