Spotkanie, które odbyło się w piątek, zostało zorganizowane przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu przy współpracy z dziekanem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnicy konferencji zwracali uwagę na to, że polski proces karny powinien być bardziej kontradyktoryjny niż obecnie. Mówiono również o roli pełnomocnika i obrońcy w postępowaniu cywilnym i administracyjnym.