Właściciel małpy z rodziny makakowatych musi jej wszczepić mikroczip – wynika z rozporządzenia ministra środowiska w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, które dziś wchodzi w życie. Zgodnie z nim ssakom trzeba wszczepiać czipy u podstawy lewego ucha.
Niebezpieczne węże nie krótsze niż 45 cm mają mieć wszczepiony mikroczip z lewej strony karku lub grzbietu. Krokodyle zaś będą poddawane takim zabiegom, dopiero gdy urosną do 20 cm. Znakowanie gatunków niebezpiecznych ma umożliwić identyfikację zwierząt w przypadku ich ucieczki. Nowe przepisy zawierają dwa wykazy zwierząt. W jednym podano gatunki najbardziej niebezpieczne, które mogą być trzymane jedynie w specjalistycznych ogrodach zoologicznych. Drugi wykaz wymienia takie, które choć groźne, można trzymać w domu po uzyskaniu zgody dyrektora Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Rozporządzenie nakazuje odpowiednio zabezpieczyć miejsca, gdzie trzymane są niebezpieczne zwierzęta.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra środowiska z 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz.U. nr 173, poz. 1037).