"Ministerstwo administracji i cyfryzacji będzie miało za zadanie skoordynowanie projektów cyfryzacyjnych, jak również pracę nad administracją, kooperację rządu z samorządami, czy pracę z wojewodami. To połączenie jest bardzo dobre, żeby wykorzystując to wszystko, co daje cyfryzacja, uczynić administrację, uczynić państwo jeszcze bardziej przyjaznym dla obywatela" - powiedział Boni podczas konferencji "Transgraniczne usługi e-administracji dla Europejczyków", która odbywa się w Poznaniu w ramach polskiej prezydencji.

Utworzenie nowego ministerstwa doceniła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, komisarz ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes. "To fascynujące, moim zdaniem, ten resort to jest najbardziej twórczy i ciekawy ze wszystkich resortów. Na cyfryzację administracji UE może wydać ponad 9 miliardów euro" - powiedziała Kroes.

Utworzenie nowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nie wymaga zmiany ustawy przez parlament; wystarczy rozporządzenie Rady Ministrów - powiedział PAP prof. Piotr Winczorek.

Sprawy dotyczące organizacji administracji rządowej i samego rządu regulują dwie ustawy: ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.

Pierwsza wymienia działy administracji rządowej (np.: gospodarka, nauka, praca, sprawy zagraniczne) i wyjaśnia, jakie zagadnienia obejmuje każdy z działów. Nie oznacza to, że każdym z nich zajmuje się osobny minister. Działów jest więcej niż ministerstw. Dlatego niektórymi zajmuje się naraz jeden minister. Przykładem jest minister finansów, któremu ustawa wprost powierza kierowanie działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

Wśród działów administracji rządowej ustawa wymienia m.in. informatyzację. Po to, żeby działem tym zajął się specjalnie do tego powołany minister, nie trzeba zmieniać ustawy. Wystarczy rozporządzenie Rady Ministrów. Zgodnie bowiem z art. 39 ust. 1 ustawy o Radzie Ministrów "ministerstwo tworzy, znosi lub przekształca Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia."

Przykładowo, w ten właśnie sposób, w 2007 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury oraz zniesienia Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Ministerstwa Transportu.

"To, którymi działami zajmie się konkretny minister, zależy od organizacji pracy Rady Ministrów, w tym szczególnie decyzji premiera. Można więc, bez zmiany ustawy, powołać nowe ministerstwo i przydzielić mu zadania wynikające z kierowania konkretnym działem wynikającym z ustawy o działach administracji rządowej" - potwierdził w rozmowie z PAP konstytucjonalista prof. Piotr Winczorek.