Konsument, który kupił produkt poza siedzibą przedsiębiorcy, ma prawo go odesłać w ciągu 10 dni – przypomniał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, kwestionując umowy zawierane przez spółkę WoolStar z Buku.
Firma specjalizuje się w sprzedaży wyrobów z wełny na specjalnych pokazach, a ceny jej kompletów pościeli z runa wielbłąda sięgają nawet 9 tys. zł. W umowach zawieranych z uczestnikami pokazów zawarte były niedozwolone klauzule stanowiące, że w przypadku rezygnacji z zakupu klient zwróci towar osobiście do biura handlowego firmy w określonych przez nią godzinach. UOKiK zakwestionował również niejasne procedury windykacyjne stosowane przez WoolStar: za upomnienia telefoniczne, listowne czy osobiste, kierowane do niepłacących w terminie klientów, przedsiębiorca naliczał sobie stosowne opłaty. Jednak konsument nie mógł w żaden sposób przewidzieć, kiedy i ile razy zostanie takimi opłatami obciążony.
WoolStar musi teraz zmienić zapisy nowych umów i aneksować te, które zostały już zawarte.