W polskim prawie nareszcie pojawiła się definicja cyberprzestrzeni. Dzięki temu możliwa będzie skuteczna walka z przestępczością w sieci.
Od dziś obowiązuje ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych. Nowe przepisy wprowadzają do systemu prawnego pojęcie cyberprzestrzeni. Będzie nią miejsce przetwarzania i wymiany informacji. Tworzyć ją będą systemy teleinformatyczne. Innymi słowy to wirtualna przestrzeń, w której działają połączone ze sobą za pośrednictwem interentu komputery.
Jeśli zagrożenie będzie pochodzić właśnie stamtąd, np. hakerzy sparaliżują działanie państwowej instytucji, prezydent będzie miał prawo ogłosić stan wojenny lub wyjątkowy na wniosek Rady Ministrów. Ponadto w przypadku zagrożeń nadchodzących z cyberprzestrzeni rząd rozporządzeniem będzie mógł wprowadzić stan klęski żywiołowej. Obowiązujące dotychczas procedury dotyczące ogłaszania stanów nadzwyczajnych nie zostaną więc zmienione.