W polskim prawie nareszcie pojawiła się definicja cyberprzestrzeni. Dzięki temu możliwa będzie skuteczna walka z przestępczością w sieci.
Od dziś obowiązuje ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych. Nowe przepisy wprowadzają do systemu prawnego pojęcie cyberprzestrzeni. Będzie nią miejsce przetwarzania i wymiany informacji. Tworzyć ją będą systemy teleinformatyczne. Innymi słowy to wirtualna przestrzeń, w której działają połączone ze sobą za pośrednictwem interentu komputery.
Jeśli zagrożenie będzie pochodzić właśnie stamtąd, np. hakerzy sparaliżują działanie państwowej instytucji, prezydent będzie miał prawo ogłosić stan wojenny lub wyjątkowy na wniosek Rady Ministrów. Ponadto w przypadku zagrożeń nadchodzących z cyberprzestrzeni rząd rozporządzeniem będzie mógł wprowadzić stan klęski żywiołowej. Obowiązujące dotychczas procedury dotyczące ogłaszania stanów nadzwyczajnych nie zostaną więc zmienione.
– Nowe regulacje uściślają jedynie, że zagrożenie państwa lub porządku konstytucyjnego może nadejść także z cyberprzestrzeni – wyjaśnia Ireneusz Piecuch, radca prawny z Kancelarii CMS Cameron McKenna.
Dzięki nowym regulacjom rząd oraz samorządowcy będą mogli w planach zarządzania kryzysowego czy programach obronnych uwzględnić zadania, które będą dotyczyć cyberprzestrzeni.
Należy przypomnieć, że rząd pracuje także nad projektem programu zatytułowanym Polityka Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni RP. Obejmie on działania między innymi o charakterze prawno-organizacyjnym oraztechnicznym, które pomogą zwalczać cyberprzestępczość.
– Jednym z nich będzie powołanie pełnomocnika rządu, który zajmie się sprawami, dotyczącymi bezpieczeństwa cyberprzestrzeni – wyjaśnia Małgorzata Woźniak, rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dodaje, że nie będzie w tym celu tworzone na przykład nowe stanowisko, instytucja czy nowe ministerstwo. Pełnomocnikiem zostanie osoba, która pełni już jakąś funkcję w strukturach rządu. Polityka Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni RP została rozpatrzona już Komitet Stały Rady Ministrów. Jak informuje Małgorzata Woźniak, niebawem trafi od pod obrady Rady Ministrów.

Prezydent będzie miał prawo ogłosić stan wojenny lub wyjątkowy na wniosek rządu