Osoba, która uważa, że państwo narusza jej prawa zagwarantowane w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, powinna wysłać w tej sprawie list do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Reklama

Czy skarga skutecznie zastąpi apelację

Czytelniczka przegrała sprawę w sądzie i uważa, że zapadł niesprawiedliwy wyrok. Chce jak najszybciej doprowadzić do zakończenia sprawy i skrócić procedurę odwoławczą. Czy zamiast składać apelację, może odwołać się od razu do trybunału w Strasburgu?

Czy ETPC ma prawo odrzucić roszczenia

Czytelniczka czuje się pokrzywdzona orzeczeniami sądu, które zapadły w jej sprawie, i chce wnieść sprawę do ETPC. W jakim języku powinna wnieść skargę? Czy skarga musi spełniać określone wymogi, aby trybunał jej nie odrzucił?

Czy zawsze uzyska się pomoc z trybunału

Adwokat odradził wniesienie skargi do Strasburga, twierdząc że trybunał jej nie rozpatrzy, ponieważ skierowana jest przeciwko sąsiadce, czyli osobie prywatnej. Czytelniczka wyczerpała już wszystkie środki odwoławcze przewidziane przez polskie prawo. Czy w każdej sprawie można wnieść skargę do trybunału?

Czy skarżący powinien przestrzegać terminów

Przeczytałam w internecie, że większość skarg składanych przez Polaków trybunał odrzuca, ponieważ są w nich uchybienia natury formalnej albo zostały wniesione po terminie. W jakim terminie należy złożyć skargę? Jakie wymogi powinna spełniać, aby nie została odrzucona? Czy trzeba wypełnić specjalny formularz?

Czy można dostarczyć kopie dokumentów

Nie mam pieniędzy na opłacenie prawnika, który wypełni moją skargę do trybunału. Obecnie gromadzę dokumenty, które chcę dołączyć do skargi. Czy mogą to być kopie? Czy mogę liczyć na jakąś pomoc prawną przy prowadzeniu mojej sprawy przed Trybunałem?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czy każdy może wnieść skargę do Strasburga.