NOTARIAT ELEKTRONICZNY

Polski notariat to nowoczesna instytucja, która aktywnie współuczestniczy w modernizacji polskiego prawa. Jedną z najważniejszych inicjatyw polskich notariuszy jest utworzenie systemu Rejestrów Notarialnych.

Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia (RAPD)

Funkcjonuje od 1 marca 2009 r. Dzięki niemu wiadomo, że po danych spadkodawcy poświadczono już dziedziczenie u notariusza, zatem sąd lub inny notariusz nie przeprowadzą procedury raz jeszcze. Naturalnym uzupełnieniem RAPD powinien być rejestr sądowych stwierdzeń nabycia spadku.

Notarialny Rejestr Testamentów (NORT)

Uruchamiany 5 października 2011 r. pozwoli uniknąć problemów wynikających z zaginięcia lub zniszczenia testamentu. Ułatwi także dotarcie do testamentu notarialnego.

 Kolejne dwa rejestry będą prawdopodobnie wymagały odpowiednich zmian legislacyjnych.

Rejestr pełnomocnictw notarialnych

Częstym problemem związanym z pełnomocnictwem jest jego odwoływanie. Może się zdarzyć, że odwołany pełnomocnik wciąż działa, okazując nieważne już pełnomocnictwo. Rejestr zapobiegnie takim problemom. Radykalnie ograniczy także próby fałszerstw pełnomocnictw.

Rejestr umów majątkowych małżeńskich

Jego podstawową funkcją jest ochrona drugiej strony transakcji z jednym ze współmałżonków. Kontrahent będzie mógł sprawdzić, czy ktoś, z kim zawiera umowę, ma prawo podejmować dane zobowiązanie bez zgody męża czy żony.