Osoby niepełnosprawne lub starsze mogą głosować w wyborach parlamentarnych przez pełnomocnika.

Ci, którzy 9 października zechcą w ten sposób oddać głos, muszą mieć skończone 75 lat najpóźniej w dniu głosowania. Niepełnosprawni powinni mieć orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane głosowaniem przez pełnomocnika do 29 września powinny złożyć wniosek do urzędu gminy i wskazać w nim swoje dane osobowe oraz tego, komu udzielają pełnomocnictwa (imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, PESEL i adres).

Ponadto do wniosku trzeba dołączyć pisemną zgodę osoby, która pójdzie na wybory. Jeśli została ona wpisana do rejestru w innej gminie niż osoba, którą reprezentuje, do wniosku trzeba dołączyć kopię zaświadczenia o prawie pełnomocnika do głosowania.