Od dzisiaj obowiązują przepisy rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków dotyczących wydawania pozwoleń na przewóz lub wywóz środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1 (substancji mogących służyć wyłącznie do produkcji narkotyków).

Wywóz i przywóz

Zgodnie z rozporządzeniem przedsiębiorca, który chce uzyskać pozwolenie od głównego inspektora farmaceutycznego musi złożyć specjalny wniosek. Wskaże w nim nie tylko adres i nazwę swojej firmy, ale również szczegółowe informacje dotyczące przewożonych specyfików. Chodzi tu przede wszystkim o międzynarodową nazwę środka oraz jego ilość. Jeśli taki wniosek dotyczy opium, przedsiębiorca musi podać także jego gatunek i zawartość morfiny. Osoba wywożąca psychotropy lub środki odurzające wskaże również przejście graniczne, z którego skorzysta, cel wywożenia substancji oraz kraj, do którego trafią te specyfiki.

Podobne warunki od dziś musi spełnić przedsiębiorca, który chce przywieźć psychotropy lub substancje odurzające do Polski. Jest to również możliwe jedynie na podstawie pozwolenia uzyskanego od głównego inspektora farmaceutycznego.

Dokumenty wystawione przez GIF będą ważne tylko przez trzy miesiące. Każde pozwolenie zostanie wydane w pięciu egzemplarzach i przetłumaczone na język angielski.

Zabezpieczenie specyfików

Przedsiębiorcy wywożący z Polski lub przywożący na terytorium naszego kraju środki odurzające lub psychotropy muszą prowadzić szczegółową ewidencję posiadanych substancji. Co więcej osoby te zobowiązane są także do starannego zabezpieczenia specyfików przed kradzieżą. Zgodnie z rozporządzeniem pomieszczenie, w których mogą być składowane, musi być wyposażone w alarm, drzwi z przynajmniej dwoma zamkami oraz okna z metalowymi kratami.

Chore osoby

Rozporządzenie reguluje także kwestię osób chorych, które muszą podróżować ze środkami psychotropowymi, odurzającymi lub prekursorami kategorii 1. Wyjeżdżający z naszego kraju pacjenci okażą specjalne zaświadczenie, które wystawi lub uwierzytelni GIF w oparciu o receptę. Takie zaświadczenie będzie ważne 30 dni. Tylko przez tyle dni pacjent będzie mógł zażywać środki podczas podróży. Obcokrajowcy przywożący do Polski swoje leki będą natomiast musieli okazać zaświadczenie wystawione przez odpowiednie władze swojego państwa.