Na portalu pozywamy-zbiorowo.pl rozpoczęła się organizacja pozwu zbiorowego przeciwko firmie prowadzącej stronę Pobieraczek.pl. Pozew zostanie złożony, jeżeli do grudnia znajdzie się 100 osób, które przystąpią do grupy powodów.
Osoby, które chcą przystąpić do pozwu zbiorowego muszą na adres korespondencyjny portalu pozywamy-zbiorowo.pl przesłać listownie wypełnione dokumenty. Wśród nich są m.in. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i kopie pism, jakie otrzymali od Pobieraczka.
Uczestnictwo w grupie będzie się wiązało z obowiązkiem wniesienia pewnych opłat. Przystępujący będą musieli uiścić koszty zastępstwa sądowego i 2 proc. wpisu sądowego (liczony od wartości przedmiotu sporu).