Na portalu pozywamy-zbiorowo.pl rozpoczęła się organizacja pozwu zbiorowego przeciwko firmie prowadzącej stronę Pobieraczek.pl. Pozew zostanie złożony, jeżeli do grudnia znajdzie się 100 osób, które przystąpią do grupy powodów.
Osoby, które chcą przystąpić do pozwu zbiorowego muszą na adres korespondencyjny portalu pozywamy-zbiorowo.pl przesłać listownie wypełnione dokumenty. Wśród nich są m.in. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i kopie pism, jakie otrzymali od Pobieraczka.
Uczestnictwo w grupie będzie się wiązało z obowiązkiem wniesienia pewnych opłat. Przystępujący będą musieli uiścić koszty zastępstwa sądowego i 2 proc. wpisu sądowego (liczony od wartości przedmiotu sporu).
Na portalu podzielono poszkodowanych na kilka grup. Pierwsza z nich dotyczy tych, którzy zarejestrowali się na portalu Pobieraczek.pl i nie skorzystali z jego usług, ale po wezwaniu zapłacili kwotę 94,80 zł. Koszt uczestnictwa w tej grupie powodowej wynosi 32,40 zł.
Druga grupa obejmie internautów, którzy zarejestrowali się na portalu po 16 kwietnia 2010 r. i zapłacili karę umowną w wysokości 100 dolarów. Przystępując do pozwu zbiorowego, będą musieli zapłacić 30,50 zł + 2 dolary. Trzecia dotyczy osób, które zapłaciły zarówno 100 dolarów kary, jak i opłatę w wysokości 94, 80 zł. Dla nich koszt uczestnictwa w grupie powodowej wynosi 32,40 zł + 2 dolary. Do pozostałych dwóch grup mogą się dołączyć osoby, które nie zapłaciły Pobieraczkowi żadnych pieniędzy, ale nie wypowiedziały umowy przed upływem 10 dni „darmowego testowania” i obawiają się działań ze strony portalu.
Sprawa portalu Pobieraczek.pl rozpoczęła się w 2009 r. Wówczas do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaczęli skarżyć się jego użytkownicy. Prezes urzędu uznała, że serwis naruszał prawa konsumentów, i nałożyła na przedsiębiorców prowadzących portal kary po 120 tys. zł. W decyzji wskazano, że firma wprowadzała konsumentów w błąd, informując, że przez 10 dni mogą pobierać pliki za darmo. Tymczasem rejestracja użytkownika była równoznaczna z zawarciem płatnej umowy na okres 12 miesięcy.
Przedsiębiorca odwołał się od decyzji UOKiK do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie został jeszcze wyznaczony termin rozprawy.
120 tys. zł wynosiła kara dla przedsiębiorcy prowadzącego portal Pobieraczek