Zatrudnienie w sądach menedżerów, nie będących sędziami, którzy podniosą efektywność zarządzania sądami jako instytucjami zapowiedział w sobotę w Kaliszu minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

"Zabieramy prezesom sądów kompetencje w zakresie zatrudniania pracowników, nie będących sędziami. Uważam, że jest to ten kierunek, w którym idzie cały wymiar sprawiedliwości na świecie" - powiedział dziennikarzom minister.

Mówił także o wprowadzeniu niepopularnej w środowisku oceny pracy sędziego, według bardzo czytelnych kryteriów: ilości uchylonych w II instancji wyroków, przewlekłości postępowań, sposobu odnoszenia się do uczestników postępowania.

"Każdy jest oceniany w swojej pracy. Nie może być tak, że jest jedna grupa wyłączona całkowicie ze zindywidualizowanej oceny. Jak my chcemy wprowadzić w Polsce poprawę (pracy w sądach-PAP), żeby sędzia, który ma braki chciał się doskonalić i uzupełniać te braki, jeżeli nie ma nawet mechanizmu wewnętrznej jego oceny" - ubolewał. Wyjaśnił, że oceny będą przeprowadzać sędziowie wizytatorzy z sądów wyższej instancji, "by nie było żadnych związków z władzą wykonawczą, bo ich być nie może".

Kwiatkowski zdementował informacje o zamiarach likwidacji małych sądów

"Nie planujemy likwidacji żadnego sądu w Wielkopolsce. Z rozmowy z Prokuratorem Generalnym Andrzejem Seremetem wynika, że w strukturze organizacyjnej prokuratury też nie będzie w najbliższym czasie żadnych zmian" - powiedział.

Minister poinformował dziennikarzy, że jego resort przeznaczył na radykalną przebudowę i modernizację zabytkowego Zakładu Karnego w Kaliszu i należącego do niego budynków ponad 10 mln zł.

"Podjąłem dziś decyzję o wpisaniu na listę zadań inwestycyjnych polskiego więziennictwa w 2012 r. (...) modernizację Zakładu Karnego w Kaliszu, która zostanie połączona z radykalną rewitalizacją" - zadeklarował minister. Dodał, że praktycznie będzie wymienione wszystko - od zniszczonych murów zewnętrznych po kompleksową modernizację wszystkich budynków.

Zakład Karny będzie wpisywać się wyjątkowo pięknie we wspaniałą architekturę Kalisza

Podkreślił, że kaliski Zakład Karny jest jednym z kilku najstarszych budynków w kraju, wykorzystywanych nieprzerwanie od ponad 160 lat przez polską penitencjarystykę, w którym nigdy nie przeprowadzono kompleksowego remontu. "Z zewnątrz Zakład Karny będzie wpisywać się wyjątkowo pięknie we wspaniałą architekturę Kalisza" - przewiduje Kwiatkowski.

Resort sprawiedliwości przeznaczy też ponad 1,5 mln zł na modernizację w 2012 r. budynku sztabowego jedynej w kraju wyższej szkoły kształcącej oficerów służby więziennej. W przyszłości planowane są także prace modernizacyjne w budynku słuchaczy szkoły.

Zapytany o całościową ocenę rządu po 4 latach pracy powiedział, że przyznaje mu czwórkę z minusem. Według niego, także w wymiarze sprawiedliwości są jeszcze obszary, które wymagają bardzo wielu działań. "To, co będzie priorytetem, gdybym dalej wykonywał swoje obowiązki, to doprowadzenie do tego, żeby obywatel czekał krócej na rozstrzygnięcie swojej sprawy w sądzie" - zapowiedział.

"Składam polityczną deklarację. Przyszła kadencja to skrócenie o jedną trzecią czasu oczekiwania przez obywatela na rozstrzygnięcie jego sprawy w sądzie" - zapewnił.