Poszkodowani w czasie powodzi natychmiast otrzymają 2 tys. zł. Drobni przedsiębiorcy będą mogli liczyć na pożyczkę do 50 tys. zł, która zostanie częściowo lub w całości umorzona.

Osoby, które stracą domy wskutek ulewy, otrzymają natychmiastową pomoc. Zapewnią to przepisy nowej ustawy o przeciwdziałaniu skutkom powodzi, którą uchwalił Senat.

Zgodnie z tymi regulacjami w przypadku ulewnych deszczy rząd będzie mógł szybko zareagować, wydając rozporządzenie. Wskaże w nim, na których terenach kraju można stosować przepisy ustawy o przeciwdziałaniu powodzi.

Poszkodowani z zalanych gmin, które zostaną wskazane w rozporządzeniu, otrzymają zasiłek do 2 tys. zł. Te pieniądze trafią do nich natychmiast, po to by mogli oni kupić najpotrzebniejsze rzeczy, np. żywność i ubrania. Zasiłek zostanie przyznany niezależnie od tego, ile poszkodowany zarabiał. Nie trzeba go będzie zwracać. Wypłaci go wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Zgodnie z nowymi przepisami na zalanych terenach pomoc otrzymają także drobni przedsiębiorcy, którzy zatrudniają nie więcej niż 50 osób. Właściciel takiej firmy dostanie pożyczkę na usunięcie skutków powodzi z funduszu pożyczkowego. Jej kwota nie może być wyższa niż 50 tys. złotych. Wysokość pożyczki będzie uzależniona od tego, czy przedsiębiorca wykupił ubezpieczenie przed powodzią, czy tego nie zrobił. Ubezpieczony otrzyma mniej pieniędzy z funduszu pożyczkowego. Zgodnie z nową ustawą długi w dużej części zostaną jednak umorzone. Przedsiębiorca, który nie ma ubezpieczenia, zwróci tylko 25 proc. kwoty, którą uzyskał z funduszu. Jeśli właściciel firmy ma ubezpieczenie, pożyczka zostanie umorzona w całości.