Prawnicy w całej Uni Europejskiej będą szkoleni z przepisów wspólnotowych. Te mają objąć nie tylko sędziów i prokuratorów, lecz także adwokatów, radców prawnych i notariuszy – wynika z komunikatu przyjętego wczoraj przez Komisję Europejską. Wszystko po to, aby zapewnić odpowiednie narzędzia niezbędne do wdrożenia prawa UE. Specjalne zajęcia mają również przyczynić się do budowy wzajemnego zaufania pomiędzy różnymi systemami prawnymi obecnymi w Unii. Dzięki temu poprawi się również implementacja przepisów europejskich do krajowego porządku prawnego. W ocenie Komisji Europejskiej na tym rozwiązaniu skorzystają nie tylko konsumenci, ale również przedsiębiorcy.

Większa rola prawa

Zdaniem Viviane Reding, wiceprzewodniczącej Komisji i unijnego komisarza do spraw sprawiedliwości, niezależna władza sądownicza, dobrze wyszkolona i skuteczna, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania obszaru sprawiedliwości i jednolitego rynku europejskiego. Dodatkowo zapewnia ona stronom sądowym szybkie werdykty i jakość, które zwiększają ich bezpieczeństwo prawne.

– Prawo UE przenika do codziennego życia, nasi współobywatele i przedsiębiorstwa chcą wiedzieć, że mogą liczyć na kompetentnych i przeszkolonych prawników w zakresie prawa UE, co umożliwi wszystkim zainteresowanym skuteczne korzystanie ze swoich praw – uzasadniała decyzję komisji Viviane Reding. Dodaje, że aby wszystko mogło funkcjonować prawidłowo, osoby, które tworzą wymiar sprawiedliwości, muszą doskonale znać przepisy.

Unia da środki

Do współpracy w organizacji takich szkoleń Komisja Europejska zaprasza krajowe przedstawicielstwa sędziów, prokuratorów, radców prawnych czy adwokatów. Włączyć się mają w to również międzynarodowe organizacje prawnicze, jak np. Europejska Sieć Rad Sądownictwa czy Akademia Prawa Europejskiego. Samo pogłębianie wiedzy z zakresu prawa unijnego ma odbywać się też przy okazji szkoleń krajowych, które mają być współfinansowane przez Komisję Europejską. KE zakłada, że w ciągu najbliższych dziewięciu lat dzięki nowej inicjatywie uda się przeszkolić siedemset tysięcy prawników praktykujących na terenie UE.