Obecnie obowiązujące przepisy nie regulują kompleksowo kwestii dostępu do informacji publicznej, czyli dokumentów urzędowych, projektów ustaw lub majątku Skarbu Państwa. Senatorowie nie wprowadzili zmian do uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej Wczoraj nad nowymi przepisami pracowała senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji. Zgodnie z nowymi przepisami każdy będzie miał prawo do dostępu do informacji publicznej. Wszyscy będą mogli także takie informacje ponownie wykorzystywać (łączyć ją z innym danymi lub sprzedawać je). W nowelizacji znalazły się jednak pewne ograniczenia dotyczące informacji, które mogą zostać ponownie wykorzystane. Po pierwsze nie będzie można tego robić z wiadomościami, które są niejawne. Po drugie informacji do ponownego wykorzystania nie będą musiały udostępniać archiwa państwowe, uczelnie, PAN lub instytucje kultury.

Informacje publiczne znajdą się w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto zgodnie z nowelą ma powstać specjalna baza zwana centralnym repozytorium. Tam trafią wiadomości, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju innowacyjności w naszym państwie. Informacje do takiej bazy będzie musiał przekazać ZUS, NFZ lub państwowe instytuty badawcze.

Uchwalonymi przepisami zajmie się teraz Senat podczas posiedzenia, które rozpocznie się 13 września.