Sąd Najwyższy ma obowiązek przekazywać urzędom gmin zawiadomienia Trybunału Stanu o osobach pozbawionych praw wyborczych jego prawomocnym orzeczeniem. Takie rozwiązanie przewiduje rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania (Dz.U. nr 184, poz. 1091). Jego przepisy weszły w życie w dniu ich ogłoszenia, czyli 5 września.

Zgodnie z tymi regulacjami sądy pierwszej instancji przekazują samorządom także informacje o przypadkach, gdy orzeczenia sądu np. o pozbawieniu praw publicznych zostało uchylone.

Przepisy rozporządzenia wskazują też, że odpowiednie zawiadomienia sądy muszą wysyłać również w innych przypadkach. Tak jest, gdy ktoś został pozbawiony praw publicznych w przeszłości, a okres wygaśnięcia takiego środka karnego wypada po terminie wyborów ogłoszonych już wyborów.

Rozporządzenie określa także dwa wzory zawiadomień. Jedno to powiadomienie o orzeczeniu pozbawiającym np. praw publicznych. Drugie to informacja o terminie wygaśnięcia takiego środka karnego.