Przepisy unijne wprowadzają zasadę, że leki wydawane na receptę będą musiały mieć zabezpieczenia - mówi Małgorzata Paluch, specjalista prawa farmaceutycznego w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.
Kiedy tak naprawdę możemy powiedzieć, że lek został sfałszowany?
Sfałszowany lek zawiera, co do zasady, składniki gorszej jakości, brak substancji czynnej lub zastosowanie jej w nieodpowiednich dawkach. Precyzyjna definicja takiego specyfiku została zawarta w dyrektywie dotyczącej zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych leków do legalnego systemu dystrybucji zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE. Z jej treści wynika, że powyższe pojęcie będzie obejmować każdy produkt leczniczy, fałszywie przedstawiony pod względem: podstawowych danych o produkcie (opakowanie, etykieta, nazwa, skład), jego pochodzenia (producenta, kraju produkcji i pochodzenia), posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.