Niektóre informacje kierowane do dziennikarzy są z pozoru informacją związaną ze służbowymi obowiązkami, ale mogą też przy okazji prezentować ofertę, dany produkt czy usługę. W niektórych przypadkach może to być potraktowane jako spam. Co prawda zaproszenie na konferencję nie jest spamem, ale inne informacje, jak np. udział w płatnym szkoleniu czy prezentacja produktu, mogą zostać za takie uznane.

Informacja czy oferta

Małgorzata Kałużyńska-Jasak, rzecznik Generalnej Inspekcji Ochrony Danych Osobowych, mówi, że w takich sytuacjach należy ocenić, czy dany komunikat jest zwykłą informacją, czy może już ofertą handlową.

– Zakazane jest przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zwłaszcza poczty elektronicznej, niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy. Jako spam traktowane jest wysyłanie ofert handlowych (w rozumieniu kodeksu cywilnego). Taką ofertę można wysłać wyłącznie za zgodą adresata – mówi Małgorzata Kałużyńska-Jasak.

Tym samym zachęcanie do kupna jakiegoś produktu z pewnością będzie informacją handlową.

Dostępność adresów

Problem z oceną pojawia się, gdy dziennikarz otrzymuje informację np. o nowym modelu samochodu. Zawarte są tam podstawowe jego parametry, wyposażanie etc. Małgorzata Kałużyńska-Jasak wyjaśnia, że jeżeli dziennikarz zajmuje się np. motoryzacją, to taka informacja nie jest spamem, czyli niezamówiną informacją handlową. Jednak w przypadku gdy taki e-mail trafi do dziennikarza związanego z zupełnie inna tematyką, to może już być tak potraktowany. Tak będzie, gdy konstrukcja komunikatu ma elementy oferty handlowej.

W takim przypadku trzeba więc ocenić, czy informacja jest zwykłym komunikatem i czy jest skierowana do właściwej osoby.

Małgorzata Kałużyńska-Jasak wskazuje, że dane dziennikarzy redakcja może jednak udostępniać na swojej stronie internetowej. Wynika to z tego, że informacje o pracowniku, takie jak np. jego imię i nazwisko czy właśnie służbowy adres e-mail, są ściśle związane z życiem zawodowym i z wykonywa- niem przez niego obowiązków służbowych.