Jeżeli koszty budowy urządzeń służących do doprowadzania wody, gazu, energii poniosło kilka osób, każdej z nich przysługuje wobec przedsiębiorcy, który przyłączył je do sieci, roszczenie o przeniesienie udziału we własności tych urządzeń.

Karol L. wybudował w 2008 r. odcinek sieci kanalizacyjnej łączącej studzienkę na sąsiedniej działce z własną działką. Spółka T. odebrała ten odcinek, przyłączyła go do własnej sieci i zawarła umowę o dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków. Po tym Karol L. wystąpił przeciwko spółce do sądu o zapłatę ponad 4 tys. zł wraz z odsetkami albo o zobowiązanie pozwanej do złożenia oświadczenia o przejęciu odcinka sieci za taką odpłatnością.

Przyłącze czy sieć